Výcvik

Vedoucí lektoři

Andrea Nundy-Mala B.A (Hons) M.A RDMP
Ing Jana Spinarova Dusbabkova M.A BC-DMT

S kolegyní vedeme 4 letý mezinárodní tanečně pohybový terapeutický tréninkový program, který je připraven v souladu s pravidly ADTA, ADMP a EADMT.

Náš tréninkový program probíhá momentálně v Praze a je veden jak v českém, tak v anglickém jazyce.  Tréninkový program není závislý na konkrétním místě, může probíhat i v jiných evropských zemích, jelikož obě hlavní lektorky mají rozsáhlé zkušenosti jako tanečné pohybové psychoterapeutky a lektorky vzdělávání tanečně pohybové psychoterapie.

Máme k dispozici vynikající mezinárodní tým lektorů z Velké Británie, USA, České republiky a Německa, kteří jsou experty ve své oblasti.

Program je kombinací teorie, vlastních prožitků, odborného dohledu a stáží, které umožňují studentům mít solidní teoretický základ, uvědomění si sebe sama a sebedůvěru k tomu, aby začali s praxí poté, co program dokončí.

Naším posláním je rozvíjet tanečně pohybovou psychoterapii prostřednictvím nabídky vysoce kvalitních akreditovaných tréninkových programů. Programy jsou zaměřeny na rozvoj teoretického a praktického porozumění v oblasti somatického vnímání, preferovaných pohybových projevů a vztahových vzorců. Studenti jsou seznamování s teorií a učení se prostřednictvím svých prožitků tak, aby byli schopni sebeuvědomění, citlivosti vůči kulturním rozdílům, vnímavosti k rozdílům a schopní se vyjádřit nekritickým jazykem. Studenti budou mít možnost se vyjadřovat, poznávat a reflektovat přímo prostřednictvím tanečně pohybového procesu. Hlavním benefitem je, že teoretické souvislosti přímo vyplývají z prožitků studentů a prožitky z workshopů jsou tak používány ke vzdělávání a k rozvoji více než k terapii. Naším záměrem je vychovat pohybově taneční psychoterapeuty, se širokými znalostmi psychoterapie, kteří rozumí projevům svého těla, projevům svých klientů a sdílení v psychoterapeutickém vztahu.

Nový výcvik

zahájení předpoklad zima 2018/2019 s rozhovorem, který začne na podzim roku 2018

Více informací na http://www.expresivniterapie.org/vycvik

FB: Dance Movement Therapy Training; https://www.facebook.com/dancetherapytraining/

FB Spolek expresivních terapií; https://www.facebook.com/Spolek-expresivních-terapií-737370379761960/

Kontakt: expresivni.terapie@gmail.com

V případě zájmu zasílejte motivační dopis a životopis v ČJ a AJ

Termín pro žadatele do 15.7.2018