Taneční psychoterapie

“Taneční a pohybová psychoterapie (anglická zkratka DMP) je psychoterapeutické užití pohybu a tance, které umožňuje kreativní zapojení jedince do procesu, v němž je podporována emoční, kognitivní, fyzická a sociální integrace jedince.”(ADMP UK)
Taneční a pohybová psychoterapie (anglická zkratka DMP) je jedinečná forma psychoterapie, která používá pohyba tanec jako dorozumívací prostředek. Je to použitelná možnost léčby pro lidi, kteří jsou citově rozrušení, kteří trpí fyzickou nebo duševní poruchou, pro ty kdo jsou omezeni nějakým fyzickým nebo duševním postižením, nebo pro ty, co mají zájem o vlastní rozvoj. Lekce často začínají mluvením a současným pozorováním projevů těla. Když přijde vhodná doba, přejde se k pohybu.